CZYSZCZENIE FILTRA CZĄSTEK STAŁYCH

Czy zauważyłeś w swoim pojeździe utratę mocy i zwiększone zużycie paliwa? Czy w Twoim pojeździe występuje zwiększona częstotliwość wypalania filtra DPF? Przyczyną może być przepełnienie sadzą filtra cząstek stałych.

W filtrze cząstek stałych zostają nagromadzone cząstki sadzy powstające w procesie spalania. Kiedy poziom sadzy w filtrze DPF osiągnie określony punkt, sterownik silnika uruchamia proces regeneracji. Podczas regeneracji filtra cząstek stałych w układzie wydechowym znacznie podniesiona zostaje temperatura w celu wypalenia nagromadzonych zanieczyszczeń.

Stacks Image 8

2008 Ford F-250 Powerstroke, zapchany sadzą filtr DPF

Stacks Image 10

2008 Ford F-250 Powerstroke, po serwisie czyszczenia filtra cząstek stałych BG


W warunkach eksploatacji pojazdu takich jak jazda w trybie miejskim lub z niskimi prędkościami w filtrze cząstek stałych nie zachodzi proces regeneracji. Filtr staje się niedrożny i nie spełnia swoich funkcji.

Podczas serwisu czyszczenia filtra cząstek stałych BG
oczyszczony zostaje układ wydechowy oraz dolotowy. Serwis wykonuje się przy użyciu urządzenia BG 12Q VIA®. Serwis uzupełnia się o procedurę czyszczenia układu olejowego i paliwowego w celu zmniejszenia skłonności filtra DPF do nadmiernego zapychania się sadzą.

SERWIS BG:
  • Czyści kolektor dolotowy wraz z zaworami
  • Czyści układ wydechowy z filtrem DPF
  • Przywraca prawidłowy proces regeneracji filtra DPF
KORZYŚCI:
  • Zmniejsza zużycia paliwa
  • Zwiększa osiągi silnika
  • Przywraca wydajność filtra DPF
  • Zmniejsza emisję spalin

Stacks Image 29

Chroń swój samochód z Programem BG Protection Plan do 240 000km! Program przeznaczony dla pojazdów o masie całkowitej nieprzekraczającej 240 000km.