Mass Air Flow Sensor Cleaner

BG Mass Air Flow Sensor Cleaner, nr 4073 poj. 99ml


BG 4073 to preparat przywracający prawidłowe działanie przepływomierza powietrza. Zdemontować przepływomierz, oczyścić przy pomocy preparatu BG 4073. Pozostawić przepływomierz do całkowitego wyschnięcia (nie stosować sprężonego powietrza do osuszania przepływomierza). Zamontować przepływomierz do pojazdu i uruchomić silnik na 5 minut na wolnych obrotach.