JAKOŚĆ

Firma BG Products, Inc. to wiodący producent i dostawca stabilizatorów do paliw i olejów, specjalistycznych preparatów chemicznych, smarów, narzędzi i urządzeń. Firma posiada certyfikaty ISO 9001, 14001 i OHSAS 18001.

ZINTEGROWANA POLITYKA SYSTEMU ZARZĄDZANIA

BG Products, Inc., utrzymuje Zintegrowany System Zarządzania dostarczając preparaty, które spełniają najwyższe oczekiwania klientów, przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko naturalne.

Zobowiązania Zarządu:

• Ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, aby zapewnić odpowiednią i skuteczną pomoc w osiągnięciu wyznaczonych celów.
• Utrzymywanie i przegląd systemów pod kątem identyfikacji odpowiednich wymagań i monitorowania wydajności powiązanych działań poprzez audyty wewnętrzne i zewnętrzne.
• Wdrażanie praktyk i zasobów w celu zapobiegania urazom i problemom ze zdrowiem.
• Przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, przepisów ochrony środowiska oraz innych wymogów, do których firma się zobowiązała.
• Określenie odpowiednich wymogów, ustalanie celów w zakresie osiągania, utrzymywania i wdrażania środków monitorowania zgodności.
• Identyfikacja materiałów, procesów i produktów, które powodują lub mogą powodować zanieczyszczenie.
• Wdrażanie wymogów mających na celu unikanie, ograniczenie lub kontrolę zanieczyszczeń, gdy jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione.

Certyfikat ISO 9001: 2015

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) zrzesza 162 członków. Organem członkowskim reprezentującym Stany Zjednoczone jest Amerykański Narodowy Instytut Normalizacyjny (ANSI), który odpowiada za tysiące standardów i procesów standaryzacyjnych w przemyśle, usługach i organizacjach rządowych.
Dla BG, norma ISO 9001 zapewnia wprowadzenie modelu biznesowego, który gwarantuje jakość w zakresie projektowania, rozwoju, produkcji i serwisu. W celu zapewnienia certyfikacji ISO, BG utworzył specjalny zespół, który skupia obsługę techniczną, marketing, inżynierię, operacje, zakupy, zasoby ludzkie i kontrolę jakości. BG od 2001 r. posiada certyfikat ISO 9001.

Wyświetl certyfikat ISO 9001: 2015

Certyfikat ISO 14001: 2015

ISO 14001 to jeden ze standardów, stosowany w zarządzaniu środowiskowym . Nie określa wymagań dotyczących efektywności środowiskowej, ale wyznacza ramy, które firma lub organizacja może zastosować, aby stworzyć skuteczny system zarządzania środowiskiem. Może być używany przez dowolną organizację, która chce poprawić efektywność wykorzystania zasobów, zmniejszyć ilość odpadów i obniżyć koszty. ISO 14001 może być również zintegrowany z innymi funkcjami zarządzania i pomaga firmom w osiągnięciu ich celów środowiskowych i ekonomicznych.

Wyświetl certyfikat ISO 14001: 2015

Certyfikat OHSAS 18001: 2007

OHSAS 18001 to uznany na całym świecie system standardów pracy w zakresie zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy. OHSAS 18001 kładzie nacisk na zdrowie, a także bezpieczeństwo w utrzymaniu bezpiecznego miejsca pracy. Korzyści wynikające z certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy: zmniejszenie liczby wypadków przy pracy, zapobieganie wypadkom dzięki unikaniu zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych, ograniczenie kosztów i strat związanych z wypadkami, podniesienie komfortu pracy i w związku z tym wyższe morale pracowników.

Wyświetl certyfikat ISO 18001: 2007